Monestir de Sant Joan de Les Abadesses

El Baptisme

Aquest sagrament és la porta d’entrada a l’Església i l’inici d’una permanent comunió amb Déu. És un do de Déu que ens fa fills seus.

Els passos a seguir són:

  1. Demanar el Baptisme, acordar la data de celebració (per a infants) i concretar qui seran els padrins (al despatx parroquial). Horaris de despatx i despatx virtual.
  2. Preparar la celebració (nadons i fins a 5 anys: una sessió amb els pares; infants: sessió de catequesi ordinària; joves i adults, itinerari propi).
  3. Celebrar el Baptisme (veure esquema de la celebració).
  4. Acompanyar el batejat en el creixement de la fe.

Què és el baptisme. Esquema celebració. (PDF, X KB)

Questions freqüents

Per què batejar un infant?

El baptisme sovint és viscut com una festa familiar: ens reunim entorn el nounat i continuem una tradició de la família, amb el desig de transmetre-li uns valors que els pares han rebut.
Això és correcte, però el baptisme és molt més que això. El baptisme és una celebració d’una gran riquesa:

  • Quan els pares tenen la criatura a les mans, s’adonen que és un regal, un miracle que els depassa. Més que la casualitat, al darrera s’entreveu un projecte d’amor. Per això, d’una manera espontània, donem gràcies a Déu.
  • El baptisme ens uneix a Jesucrist i ens fa participar de la seva vida, de la seva mort i resurrecció: ens fa participar de la vida eterna i ens purifica del pecat!
  • Alhora, ens dóna l’Esperit Sant que posa al nostre cor l’amor de Déu, ens fa fills de Déu i entrar dins la gran família de Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant.

Després del do de la vida, el baptisme és el regal més gran que podem donar al nostre fill.

I no és millor deixar-los créixer i que triï quan siguin més gran?

Sovint es diu “no triem per ell, ja ho farà ell!”. Però perquè pugui triar amb llibertat primer ha de conèixer: si coneix bé la fe catòlica, més endavant podrà viure-la o rebutjar-la.
De fet, no triem si serà vegetarià, o metge, o esportista: senzillament donem en cada moment allò que creiem que és el millor per ell. Amb aquesta base ell podrà obrir-se camí; sense ella, per més que vulgui, no podrà avançar.
Per altra banda, l’infant pot gaudir ja d’una experiència de Déu, que li farà molt de bé; renunciar-hi seria empobrir l’educació i oblidar la dimensió transcendent que tota persona té.

A què es comprometen els pares quan demanen el baptisme pel seu fill?

Per a poder batejar un infant cal el consentiment dels pares (almenys d’un dels dos), que es comprometen a educar-lo en la religió catòlica o almenys a posar els mitjans perquè rebi aquesta formació.
El baptisme és un do per a viure’l cada dia: amb l’educació catòlica fem nostra la gracia que Déu ens dóna.

Sóc adult i no he rebut el Baptisme. M’interessa saber més de la fe…

El Baptisme es pot rebre a qualsevol edat. De fet, els primers cristians solien ser adults que descobrien la fe de bell nou. També avui, al món occidental, cada vegada són més els adults que han crescut en l’ateisme o l’agnosticisme que descobreixen la fe i demanen ser batejats.
En aquests casos es fa una formació bàsica que s’anomena “catecumenat”. Finalitzat aquest itinerari formatiu, lliurement, es pot demanar rebre el baptisme.

On celebrar el Bateig?

El bateig se celebra al temple parroquial, que és on hi ha el registre de tots els bateigs.

Què fa el padrí?

El padrí, o padrina, juntament amb els pares, ha de presentar el nen que rebrà el baptisme i procurar que després porti una vida cristiana conforme amb el do rebut. En el baptisme d’un adult, l’acompanya en el procés d’iniciació cristiana. Els padrins no són un substituts dels pares en cas que aquests faltin, sinó que han d’exercir la seva col·laboració amb ells des del primer moment.
Cal que hi hagi un sol padrí o una sola padrina, o un padrí i una padrina. Donada la importància del padrí, cal anar més enllà de les circumstàncies socials o familiars.

Com escollir el padrí?

Cal que tingui capacitat per a aquesta missió i intenció d’exercir-la. Que hagi complert setze anys. Que sigui catòlic, estigui confirmat, hagi rebut el Santíssim Sagrament de l’Eucaristia i porti, al mateix temps, una vida conforme amb la fe i amb la missió que assumirà. Que no estigui afectat per una irregularitat canònica (p.e., l’apostasia). Que no sigui el pare o la mare del qui s’ha de batejar.

Qui pot batejar?

Quan no hi hagi cap sacerdot ni diaca, en cas de perill de mort d’un infant, qualsevol persona, fins i tot un no batejat, pot batejar si ho fa amb la intenció de fer el que fa l’Església.”


Notícies

INGENT RESTAURACIÓ DE 40 VOLUMS DEL S.XV

Un total de quaranta llibres de l’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses sofreixen un greu procés de desintegració. Cal actuar amb urgència per evitar la pèrdua definitiva de la seva informació.   Quina és la situació dels…

Més notícies del monestir

CONCERT SOLIDARI: DIUMENGE 14 DESEMBRE

LLOC: MONESTIR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES DIA: DIUMENGE 14 DE DESEMBRE HORA: A LES 17H INTÈRPRET: ORQUESTRA ADAGIO TOTS ELS BENEFICIS ANIRAN A CÀRITAS PARROQUIAL DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Més notícies de la parròquia